Plannen enthousiast ontvangen

Vrijdag 17 maart jl. zijn de plannen van Het NatuurPodium enthousiast ontvangen door het College van Burgermeester en Wethouders. Bijna alle fracties zijn geïnformeerd over de plannen en de omgevingsvergunning is aangevraagd.